::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ผลงานนักเรียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ปี 2562 แอพพลิเคชันควบคุมการเปิดปิดน้ำ  ผ่านระบบ WiFi เวอร์ชันทดลอง

มุมศิษย์เก่า

ดูข้อมูลทะเบียนรุ่น

(รายชื่อลงทะเบียนและ admin ตรวจสอบแล้ว)

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today22
Yesterday19
Week137
Month582
All92495

Currently are 12 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Prev Next Page:

 ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบาย แผนงานและงบประมาณ)

ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานกิจการนักเรียน)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนกำแพง โรงเรียนสุจริต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

24-03-2564
รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน PA(AR)RA MODEL เพื่อพัฒนาประสิทธิผลงานวิชาการ
23-03-2564
นวัตกรรมฝ่ายอำนวยการ INTHANIL Model
23-03-2564
นวัตกรรม ระบบการบริหารคุณภาพ KPS-SMART
23-03-2564
นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Model
23-03-2564
นวัตกรรมบริหารฝ่ายวิชาการ PA(AR)RA Model
23-03-2564
นวัตกรรมการบริหารฝายบริหารทั่วไป IMPRESS Model
22-03-2564
รายงานนวัตกรรมการศึกษา โดย นางรัชนีกร ปุณณาววรรธน์
03-03-2564
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดย คุณครูปณิตา นาจำปา : เรื่องการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสังคมพื้นฐาน
18-02-2562
Best Practice นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่ : เน้นการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีการสอนตามเอกัตถภาพ
18-02-2562
Best Practice นางนางศุภานัน บำรุงธนรัชต์ : การพัฒนาศักยภาพการตัดต่อภาพยนตร์
18-02-2562
Best Practice นายภูมินทร์ สุวรรณศรี : ศิลปะ เน้นการปฏิบัติโดยประสบการณ์
18-02-2562
Best Practice ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รด.)
18-02-2562
Best Practice นางสมพร นวลรักษา : เล่มเล็กหรรษา
18-02-2562
Best Practice นางปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น
18-02-2562
Best Practice นางสาวพันธ์เครือ เจริญ : กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
18-02-2562
Best Practice นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง : พัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพรมวิหาร 4 เพื่อความสำเร็จด้วยความสุข
18-02-2562
Best Practice นางสมพร กสิพันธ์ : เปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์จากเล่มเล็ก
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ : การพัฒนากีฬามวยไทยสู่ความเป็นเลิศ
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสารคณิตศาสตร์ : การนิเทศโดยอาศัยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : ส่งเสริมทักษะการแกะสลักผลไม้เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้เรียนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา