::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::


ผลงานนักเรียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ปี 2562 แอพพลิเคชันควบคุมการเปิดปิดน้ำ  ผ่านระบบ WiFi เวอร์ชันทดลอง

KPS Polling

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านคิดว่าโรงเรียนกำแพงควรจัดการมาเรียนแบบใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

มุมศิษย์เก่า

ดูข้อมูลทะเบียนรุ่น

(รายชื่อลงทะเบียนและ admin ตรวจสอบแล้ว)

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Today24
Yesterday21
Week24
Month2296
All80547

Currently are 11 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Prev Next Page:

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารบุคคล

ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนกำแพง โรงเรียนสุจริต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

18-02-2562
Best Practice นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่ : เน้นการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีการสอนตามเอกัตถภาพ
18-02-2562
Best Practice นางนางศุภานัน บำรุงธนรัชต์ : การพัฒนาศักยภาพการตัดต่อภาพยนตร์
18-02-2562
Best Practice นายภูมินทร์ สุวรรณศรี : ศิลปะ เน้นการปฏิบัติโดยประสบการณ์
18-02-2562
Best Practice ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิณณ์ณณัช ปุณณภาพงศ์พัช : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รด.)
18-02-2562
Best Practice นางสมพร นวลรักษา : เล่มเล็กหรรษา
18-02-2562
Best Practice นางปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น
18-02-2562
Best Practice นางสาวพันธ์เครือ เจริญ : กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
18-02-2562
Best Practice นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง : พัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพรมวิหาร 4 เพื่อความสำเร็จด้วยความสุข
18-02-2562
Best Practice นางสมพร กสิพันธ์ : เปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์จากเล่มเล็ก
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ : การพัฒนากีฬามวยไทยสู่ความเป็นเลิศ
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสารคณิตศาสตร์ : การนิเทศโดยอาศัยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : ส่งเสริมทักษะการแกะสลักผลไม้เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้เรียนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
18-02-2562
Best Practice กลุ่มสาระศิลปะ : เลิศล้ำศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
01-02-2562
บทความ : การนิเทศโดยอาศัยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รร.กำแพง
29-01-2562
ฺฺฺBest Practice ครูปาริสา อร่ามรือง : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
29-01-2562
ครูปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
29-01-2562
ครูปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น
16-09-2559
ครูชนนิกานต์ เชื้อทอง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
23-09-2557
ครูราเชนร์ พะวงษ์ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน