กำหนดการฌาปนกิจศพ ผอ.ไสว ผาสุข

ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
   คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน โรงเรียนกำแพง