ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2563

*** นักเรียนชั้น ม.4/1, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/7, ม.4/9  มอบตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563

*** นักเรียนชั้น ม.4/2, ม.4/4, ม.4/6, ม.4/8, มอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ....... คลิกอ่านเพิ่มเติม