::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการมอบตัว (มอบตัว 30 พฤษภาคม 2564)

ผลการจััดชั้นเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (มอบตัววันที่ 30 พฤษภาคม 2564)

**  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ เตรียมเอกสารหลักฐานมามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

**  นักเรียนที่ยังไม่ได้แบบฟอร์มใบมอบตัว สามารถดาวน์โหลดได้ ด้านล่างประกาศนี้

 

**  นักเรียนแต่ละห้องแบ่งกลุ่มมอบตัวตามจุดที่กำหนด
            ม.4/1-4/6 กลุ่มที่ 1 เลขที่ 1-21 ,   กลุ่มที่2 เลขที่ 22-44
            ม.4/7 กลุ่ม 1 เลขที่ 1-12 , กลุ่ม 2 เลขที่ 13-23
            ม.4/8 กลุ่ม 1 เลขที่ 1-21 , กลุ่ม 2 เลขที่ 22-42
            ม.4/9 กลุ่ม 1 เลขที่ 1-15 กลุ่ม 2 เลขที่ 16-30
            ม.4/10 กลุ่ม 1 เลขที่ 1-10

 

 

รายละเอียดการมอบตัวในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

 

แบบฟอร์มเอกสารใบมอบตัว ระดับชั้น ม.4

 

Pin It