โรงเรียนกำแพง เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์รอบเพิ่มเติม ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565


           โรงเรียนกำแพง กำหนดวันการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เปิดระบบให้สามารถชำระรอบเพิ่มเติมได้ในวันที่ 17-21 มกราคม 2565
**  หากต้องการชำระเป็นเงินสด ติดต่อได้ที่ ห้องการเงิน-อาคาร 2 โรงเรียนกำแพง ในวันและเวลาราชการ**

 


วิดีโอขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์