แผนผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2564 สนามสอบโรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565