โรงเรียนกำแพงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบกำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนได้ที่นี่