11-18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนกำแพง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพงขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนกำแพงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ โรงเรียนกำแพง รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้