::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลด