::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

       ตามที่งานวิชาการ โรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการจัดการสอบ pre-pisa ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้ครูประจำชั้น กรอกข้อมูลคะแนนสอบตามลิงค์ดังต่อไปนี้

 

  • กรอกข้อมูลคะแนน ม.1  คลิก
  • กรอกข้อมูลคะแนน ม.2  คลิก
  • กรอกข้อมูลคะแนน ม.3  คลิก