::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกำหนดหน่วยและแผนการสอน เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
คลิกที่นี่