::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)

download รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ไฟล์ excel (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 61)>>>> คลิก

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28