::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อัพเดต ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563) 

 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ excel

 

Pin It