::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ทะเบียนงานวิจัยที่เกิดจากการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทุกกลุ่มสาระ
คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ค่ะ