::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน

ครูประจำชั้นทุกท่านสามารถดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน  1/2558  ดาวน์โหลดที่นี่

Pin It