::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แบบฟอร์มสำหรับระบบ PS-School

ด้วยโรงเรียนกำแพง กำหนดให้ในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นปีที่เริ่มใช้แอพลิเคชันระบบดูแลนักเรียนโปรแกรม PS-School ซึ่งในการติดตั้งระบบต้องใช้ข้อมูลนักเรียนและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง เพื่อให้การติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบได้โดยเร็ว กลุ่มงานกิจการนักเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ครูประจำชั้นทุกชั้น ได้สำรวจและกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของ บิดา มารดา และผู้ปกครองนักเรียน(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (นักเรียนทุกคนต้องมีชื่อ-เบอร์มือถือ ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 คน) และนำส่งข้อมูลที่ห้องกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (ครูจารุพร พิมพา) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  

ไฟล์แบบฟอร์ม (excel ไฟล์ รวมทุกห้องในไฟล์เดียว) สามารถดาวน์โหลดได้ด้า่นล่างนี้ค่ะ

- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.1 คลิก
- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.2 คลิก

- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.3 คลิก

- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.4 คลิก

- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.5 คลิก

- ไฟล์แบบฟอร์มพร้อมรายชื่อ ระดับชั้น ม.6 คลิก

 

Pin It