::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 2562

sar62c

Pin It