::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2563 SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) 2563

sar64Pin It