ด้วยกลุ่มงานแผนงาน ฯ กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มงาน จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอร์มใหม่ (ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560)
     กำหนดร่างโครงการ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จะพิจารณาตัดงบ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยส่งมาที่ E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    FB : Ratchaneegon Punnawat

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการโรงเรียนกำแพง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ดาวน์โหลดเป็น Ms.Word]