::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 2561-2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>>> บทนำ : บทที่ 1 : บทที่ 2 : บทที่ 3 : บทที่ 4 : บทที่ 5

 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28