::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนกำแพง


ตลิกเพือดาวน์โหลด--->>>>>      คำนำ-สารบัญ // บทที่ 1 // บทที่ 2 // บทที่ 3 // บทที่ 4 // บทที่ 5

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28