::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารประกอบการจัดแฟ้ม/แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1-3 ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดแฟ้ม/แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1-3 

.......................1. มาตรฐานที่ 1

.......................2. มาตรฐานที่ 2

.......................3. มาตรฐานที่ 3

.......................4. เกณฑ์ A1-A4

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28