::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข้อมูลอีเมล์นักเรียน ปี 2560

คลิกลิงค์ด้านล่างของแต่ละชั้น เพื่อกรอกข้อมูล (กรุณากรอกให้ครบถ้วนค่ะ)

1/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tm-mTwZvIKx5QOnA9rpns2m9FeYj1GLtjs3_7lgVWKo/edit?usp=sharing

1/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjMVUg4YeR20TGGxSro6l0EWTK92Ex17O5OIEPE4deU/edit?usp=sharing

1/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOdfFPyTfy4WFDoGZass1jYvj5dH6YB8t9QvxkmtTCY/edit?usp=sharing

1/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Lw5Y6VxGrcpKkS89gbTePZ51xVS88rOhsOtZZ0UchI/edit?usp=sharing

1/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cBBvhvJzsk66dVMLOfFXjFU78ChXmbNnd6DB9xUCOq8/edit?usp=sharing

1/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LKKnvwezj38WswK9ZX3hJ7i0U5zhvT8G-p3qT_0Wa9k/edit?usp=sharing

1/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNIfNdo8pw-kd2HN3bWYnZrATdfDIE_Vgyf4RFf9J0o/edit?usp=sharing

1/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rA6qdY_HJp8IM-EbvNBHAvN7wCiUw0MsY4hk4nt9_60/edit?usp=sharing

2/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b1FbVR50w1ajg6B2IuwcRKwJ_5JhagBgaXXUZVA0I04/edit?usp=sharing

2/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EIJ1yFqC-08dRijzwy7BqfJtydd9l26JQ4pIzP1wdLk/edit?usp=sharing

2/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PbmxN3fQDg5D8MXtWFof-cUloMiOsdVLOvJiq7F0sU/edit?usp=sharing

2/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g97tP-9z4hVq0r20z9-OrypO0S_dMi24wa7tE0EWwKs/edit?usp=sharing

2/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U36otgpjmDdGNmRQ2WPBpRcUTRzG8uigaFpQIje4gPg/edit?usp=sharing

2/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HGzCZ-Lvb6xgG-CNEIlV8CipsE5sHTkcmFDWRgyFC30/edit?usp=sharing

2/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ajEO4d8tAh5XI0x9Ly6mfsus2kSGRPO28yp95MYbWzA/edit?usp=sharing

2/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qkmjsQtcAUu67BcZyjlPBkSHc0xHRJahDYUNlffpHZ4/edit?usp=sharing

3/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1waM88PDZfTwJA5wZqdluh0sCZLD9_CWPwxM7FA9PuSs/edit?usp=sharing

3/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BHwVabYPoP7PJWylzPaP0VcTG0gEkjH6LcPpxPpupD4/edit?usp=sharing

3/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xl7oiBj6T5x3tDYDmujVvda5vSOsbjnTR1ntfKUy1c8/edit?usp=sharing

3/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4D4U9TChqmOIjy-P1-aw-kuNEZgulhmz6LtjCasl_k/edit?usp=sharing

3/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14WtM2jhIVTOAUIyAPqqnvPY0-qM6DvWJz61b3rmtNRw/edit?usp=sharing

3/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bp0m1uEYcUP5NYRC9KsxrH52vc7cYhnCqqQtF7mThWY/edit?usp=sharing

3/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7vMPYroMoDfVos8AFN9GUjs4N1hcay1pdwwLfc2Ogg/edit?usp=sharing

3/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17quJaWf2ujeI4SnWiNWRp8TQgC_UlWzdUXnwVf9GXxA/edit?usp=sharing

4/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTrxd0MIJk54OViHP-ogHsrfzTfePQzwOCK8aWR-qzY/edit?usp=sharing

4/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ta7dvTYOzjPxV_pSffHXbh8-gLn37NE3R8uow1FAHtM/edit?usp=sharing

4/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFZRTdHfVJlnj8MN3_K_4yFCt4SEXzCGhGPLWgbI82c/edit?usp=sharing

4/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wQItdp6u6lDgXwV7_cXiqRC6fex0OATmdc60lvPsfx4/edit?usp=sharing

4/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eMHtAkLee9Uogf7aqHG8kRt8BgwOK1frl47GEKK2y-g/edit?usp=sharing

4/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpZtZ3IJ-8b_BgQnWNUbJ_sltSwaj8CYH0FtKUsaIdU/edit?usp=sharing

4/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fx5a8duJzzV64tTVSPLTJ27S2JDc_4xZRf0a0rS5XJE/edit?usp=sharing

4/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gmJ69Ux5ijbj3jtQWazqbHRzhtFv43Bxg8W7bqjHDZE/edit?usp=sharing

4/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pfvTwC5QQyWfVshf2T5tSAGUW3qoQ79s0PjZ0vwWQs/edit?usp=sharing

5/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/160P8hbH2wKN4JiVLlyf11u_HBfF5Uor_h5kp0JwXsso/edit?usp=sharing

5/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bybiEgAvskAN2vG4FeayD2ZN6GAN-YgMYDnkmSaaV9M/edit?usp=sharing

5/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L6Ybfnmlw-ekFNN9aZ2JX1zQEalC7RgXmd5hf2RoH4I/edit?usp=sharing

5/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dW4FEa4eVWitrLM1ePweYJCUf5uBpQkvxpH8hqzYUKw/edit?usp=sharing

5/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wtPurhR3pdtKb3W47Y3BjauYnpsZRerlR10cFs0okhs/edit?usp=sharing

5/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TBD7ka4NGzIXYsYNuLICVyEbt2PXB9mTej1Zv-lW8jY/edit?usp=sharing

5/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_FprAh3PPFACta78yl7wfIpMRMlkMPI25qnYGcqueBU/edit?usp=sharing

5/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbQOboVszHYBsWFloxuuQ2Hj7HwlS3tkXr5M_guNVqg/edit?usp=sharing

5/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15HqvJWqH28Anlnt0JBwjSZTnwWiiJY6aXkJEq2petUI/edit?usp=sharing

6/1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uEKgmND8Vl5xOUw0LtckugSAh52rMMIjkDUcH_utkOM/edit?usp=sharing

6/2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rdtw8IameRCr5oGShzpQ_jnoldHrysGGW-QH12SJYUQ/edit?usp=sharing

6/3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hz_U0UZOnJeJrE6th5A8Xv1E8du814QDlsn6gwPI2gw/edit?usp=sharing

6/4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yj8RQPEqVqVWhYqkyh6_5A-Ve7J1F3GFCxrGwFWBUBs/edit?usp=sharing

6/5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bJqhD3gYyepzlJwupZMnbhDPUrBBcbXqLCE_aO3CU8Q/edit?usp=sharing

6/6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13FO0jZVgTHRBLMWjqfsCtoRjUY_Jo76hD6ojOOaW6z0/edit?usp=sharing

6/7

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpsTuuAReenpQai_9NZccHK7JqeMDh3VxyvTHyJqCFk/edit?usp=sharing

6/8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cfoOzQhFg2YbtlENoEisWRQkG_VLdCGW1DQXD8y2D4Y/edit?usp=sharing

6/9

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzjWV-lF4ywQ-5VygbkQbXhKiqM1U0N10vQOa-LGsVg/edit?usp=sharing

6/10

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ib_uuj1C6vkujgRi4wLrCIshMpAIV9R-6wWy7nAI4aM/edit?usp=sharing

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28