::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ระเบีียบฝ่ายกิจการโรงเรียน โรงเรียนกำแพง เกี่ยวกับนักเรียนและการแต่งกายค่ะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด