::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2560   คลิกที่นี่