::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

แบบรายงานการขาดเรียนรายวิชา ปี 2561

กลุ่มงานกิจการนักเรียนขอความร่วมมือครูทุกท่าน รายงานการขาดเรียนรายวิชาของท่านทุกชั้นเรียน ส่งที่ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียนภายในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการขาดเรียน

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28