เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

นวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาแหล่งเรียนรู่ออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย 5 ช โมเดล โดย ครูปณิตา นาจำปา

รายงานนวัตกรรมทางการศึกษา :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู่ออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย 5 ช โมเดล