::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 2565 ไตรมาสที่ 1 และ 2

เนื่องด้วยงานแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ2565 แยกเป็น ไตรมาสที่ 1 และ 2 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มีโครงการตามกลยุทธ์ทั้งหมด 24 โครงการ 106 กิจกรรม รายงานสรุปดังรายละเอียดในเล่มรายงานด้านล่าง

 Pin It