งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกำแพง

ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง มีความหมายและคุณสมบัติ การดำเนินการและการดำรงตำแหน่งดังนี้