ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ที่ สพม.28 จัดขึ้นเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค ทั้งในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

  • ด.ญ. จิรดา แก้วแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Story Telling ระดับ ม.ต้น เป็นตัวแทนระดับเขตร่วมการแข่งขันในระดับภููมิภาค
  • น.ส. ปาริฉัตร สมศรี รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย
  • ด.ญ. ศิริกัลยา โตมร  เหรียญทองลำดับที่ 4 รายการ Impromto Speech ระดับ ม.ต้น
  • น.ส. อาริยา แก้วเครือศรี เหรียญทองลำดับที่ 5 รายการ Story Telling ระดับ ม.ปลาย
  • น.ส.มุฑิตา มาพบ เหรียญเงินงลำดับที่ 6 รายการ Impromto Speech ระดับ ม.ปลาย
  • ด.ญ. ปาณิสรา สุธาติ ร่วมการแข่งขัน รายการ Spelling Bee ระดับ ม.ต้น

โดย ด.ญ. จิรดา แก้วแสน จะร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 นี้ ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งของเรากันค่ะ ดูภาพเพิ่มเติม

เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์แก้ว นักเรียนชั้น ม.1/3 โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยบริษัทนานมี จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้แข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ได้รับเงินรางวัล 7000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกคือ นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ และ นางสาวเกาหยางจึ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนกำแพง ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยค่ะ

1797960_825150767515631_342787258054349204_n.jpg11.jpg12.jpg1653291_825150780848963_5420797385637449737_n.jpg10685497_825150854182289_8016464400049521437_n.jpg10574350_825150877515620_7083301144063099859_n.jpg

         นายปฏิวัติ มาพบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนกำแพง ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย) โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินและกรมศิลปากร เป็นผู้จัดการประกวด ซึ่งกิจกรรมนึ้ กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนกำแพง โดยครูผู้ฝึกสอน คือ ครูนพพร ศรปัญญา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
         โรงเรียนกำแพง โดย รอง ผอ.จำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึก นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับโล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดอีกด้วย

thai102.jpg1551690_912331038795301_7375564436534259896_n.jpgthai103.jpgthai101.jpg

หมวดหมู่รอง