::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
Events for
Friday, 09 February 2018
timeless
  • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  KPcalendar
  • ม.6 ติว onet โดย รภ.ศก. by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  KPcalendar