::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

รับสมัคร ม.1 ม.4

From Sunday, 25 March 2018
To Wednesday, 28 March 2018
by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 27

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

Location : ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3
Contact : 045691536

Back