::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

สั่งจบ ม.3

Friday, 30 March 2018by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 26

วันออกเอกสารและสั่งจบ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

Location : ห้องวิชาการโรงเรียนกำแพง

Back