::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

บุคลากรเริ่มลงเวลาปฏิบัติงาน 1/61

Wednesday, 09 May 2018by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 50

บุคลากรโรงเรียนกำแพง เริ่มลงเวลาปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Location : โรงเรียนกำแพง

Back