::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ออนไลน์และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


ประกาศ 
รับสมัครนักเรียนรอบสองผา่นระบบออนไลน์และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2564

การสมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์

# สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
1.อีเมล gmail
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไฟล์/รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์)


# ขั้นตอนการสมัคร

1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกับระดับชั้น
2.กรอกข้อมูลนักเรียน

*ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
*โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
*ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3.แนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน
4.เลือกแผนการเรียน(เฉพาะนักเรียนระดับ ม.4)
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดส่งแบบฟอร์ม

 

ลิงค์สมัครเรียน คลิก!!! ด้านล่าง (สมัครรอบสอง 3-20 พฤษภาคม 2564)
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น

# สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
1.อีเมล gmail
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไฟล์/รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์)


# ขั้นตอนการสมัคร

1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกับระดับชั้น
2.กรอกข้อมูลนักเรียน

*ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
*โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
*ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3.แนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน
4.เลือกแผนการเรียน(เฉพาะนักเรียนระดับ ม.4)
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดส่งแบบฟอร์ม

# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลิงค์สมัครเรียน คลิก!!! ด้านล่าง
 

 

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนกำแพง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์

 

รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
คลิกเมนู แก้ไข --> เลือกค้นหาและแทนที่ --> พิมพ์คำที่ต้องการค้น เช่นชื่อหรือนามสกุล --> คลิกค้นหา(คลิกซ้ำเพื่อค้นหาุแถวถัดไป)


 

รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
คลิกเมนู แก้ไข --> เลือกค้นหาและแทนที่ --> พิมพ์คำที่ต้องการค้น เช่นชื่อหรือนามสกุล --> คลิกค้นหา(คลิกซ้ำเพื่อค้นหาุแถวถัดไป)


 

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2564


ด้วยโรงเรียนกำแพง มีความประสงค์จะทำการประมูลการจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน (ยกเว้นน้ำ) ผู้ประสงค์ยื่นซองประมูลสามารถยืนซองประมูลในวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามประกาศค่ะ

 

 

 

 

โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-20 เมษายน 2564

 

# สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
1.อีเมล gmail
2.รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไฟล์/รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์)


# ขั้นตอนการสมัคร

1.เข้าลิ้งค์รับสมัครให้ตรงกับระดับชั้น
2.กรอกข้อมูลนักเรียน

*ชื่อ-นามสกุลนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
*โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษา
*ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
*เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

3.แนบไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน
4.เลือกแผนการเรียน(เฉพาะนักเรียนระดับ ม.4)
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกดส่งแบบฟอร์ม

# ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลิงค์สมัครเรียน คลิก!!! ด้านล่าง
 

 

 

 

............. 

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง