::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศ รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ออนไลน์และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วันมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 03 พฤษภาคม 2564 84
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนกำแพง ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 01 พฤษภาคม 2564 280
โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น 25 เมษายน 2564 49
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 20 เมษายน 2564 37
โรงเรียนกำแพง เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-20 เมษายน 2564 25 มีนาคม 2564 520
โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 2564 1296
ขอเชิญชวนศิษย์กำแพงทุกท่านลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง 10 มีนาคม 2564 140
เชิญร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา "มาตุ้ม มาโฮม สร้างโดมโรงเรียน" 6 มีนาคม 2564 04 มีนาคม 2564 73
"มาตุ้ม มาโฮม สร้างโดมโรงเรียน" ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมโรงเรียนกำแพง 03 มีนาคม 2564 549
26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงจัดการอบรมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง 26 กุมภาพันธ์ 2564 52
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนใน ปีการศึกษา 2564 กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกำแพง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564 42
คู่มือการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 โรงเรียนกำแพง : สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน 13 มกราคม 2564 149
ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องดวยเหตุพิเศษ (4-8 มกราคม 2564) และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 02 มกราคม 2564 183
รวมภาพประทับใจกิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 16 ธันวาคม 2563 308
แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรมวิ่ง KAMPHAENG RUN 2020 " 6 ธันวาคม 2563 05 ธันวาคม 2563 204
รับสมัครช่างภาพ งานวิ่งเพื่อการกุศล "KAMPHAENG RUN 2020" 01 ธันวาคม 2563 161
แผนผังการจัดงาน KAMPHAENG RUN 2020 และที่จอดรถ 01 ธันวาคม 2563 237
กำหนดการวิ่ง และ เส้นทางการวิ่ง กิจกรรม "KAMPHAENG RUN 2020" 6 ธันวาคม 2563 "แลนบ้านเฮา คืนสู่เหย้า ชาวกำแพง" 29 พฤศจิกายน 2563 199
ประกาศรายชื่อและหมายเลขวิ่ง "KAMPHAENG RUN 2020" ทุกระยะวิ่ง ทุกช่องทางการสมัคร และกำหนดการรับเสื้อ+หมายเลขวิ่ง 26 พฤศจิกายน 2563 2594

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง