สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียนกำแพง  ปีงบประมาณ 2563