::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน (3) 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 45
คู่มือการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนกำแพง 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 44
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 52
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 43
รายละเอียดการส่งนวัตกรรมของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 321
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 2237
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1485
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 981
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 3338
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 1754