::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 510
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 140
รายละเอียดการส่งนวัตกรรม แยกประเภท 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย Super User 245
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย Super User 613
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 355
โครงสร้างฝ่ายวิชาการและพรรณางาน ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 400
ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 841
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 2440
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 12 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 1553
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 07 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 770