::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายวิชาการ

แสดง # 
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน (3) 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 126
คู่มือการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนกำแพง 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 152
คู่มือการให้บริการงานทะเบียน 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 190
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 21 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 119
รายละเอียดการส่งนวัตกรรมของบุคลากร ปีการศึกษา 2565 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 414
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.2565) 08 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 2611
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย Super User 1688
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 08 ตุลาคม 2565 เขียนโดย Super User 1069
เอกสารฝ่ายวิชาการ 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย Super User 3479
ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. 23 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User 5226