::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2566 รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

เนื่องด้วยงานแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ2566 ใน ไตรมาสที่ 1 ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 มีโครงการตามกลยุทธ์ทั้งหมด 22 โครงการ 136 กิจกรรม รายงานสรุปดังรายละเอียดในเล่มรายงานด้านล่าง

 Pin It