::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

2565 รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน

โรงเรียนกำแพง ปีการศึกษา 2565

 

 

Pin It