::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกำแพง ปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแสดงการรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนบริหารทรัพยากรบุคคล
“โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม (Organization Development : OD)”
ประจำปีงบประมาณ 2566

Pin It