::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง  นโยบายบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Pin It