::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ระบบ PSSCHOOL แอพพลิเคชันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

        งานกิจการนักเรียน โรงเรียนกำแพง ได้ใช้ระบบ PS School  ซึ่งเป็นเว็บแอพลิเคชันสำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มทดลองใช้ในปี 2562 และใช้ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ความสามารถของระบบใช้ในการดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนจนเดินทางกลับบ้าน ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย ความสามารถของโปรแกรมและรายละเอียดเป็นดังนี้


คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ PsSchool
แอพพลิเคชันสำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Pin It