::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ครู (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) 0862435623
นางมุจรินทร์ อินทะฤทธิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่การเงิน) 0938685214
นางยุพิน ศรีภักดิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (งานแนะแนว) 0813358411
นางสาวหัสญา ไชยปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ 045691536

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28