::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง