::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy "ไม่รับ ไม่ให้"

 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566   นายภูรินท์  สอนพูด  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง มอบนโยบายและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  นโยบาย No Gift  Policy ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล  เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับคณะบุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนกำแพงทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  และให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ให้กับคุณครูและบุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

Pin It