::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kamphaeng School is currently looking for 1 Native English Teacher. Apply in person on the 1st-7th of June 2023

Kamphaeng School Announces : Kamphaeng School is currently looking for 1 Native English Teacher

Apply in person on the 1st-7th of June 2023,  in office time ;Monday to  Sunday at School’s office, 2nd Building, Kamphaeng School, Tambon Samrong, Uthumphonphisai District, Si Sa Ket, 33120 

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ของระดับ ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

 

โรงเรียนกำแพง รับชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ระบบออนไลน์
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 1-9 มิถุนายน 2565
รายละเอียดขั้นตอน ดังภาพด้านล่าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (หนังสือเรียน 2566) โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน 2566) โดยวิธีการคัดเลือก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการสอบในวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ทั้งช่องทางออนไลน์และสมัครที่โรงเรียน

<<< รายชื่อสมัคร ม.1 >>>           <<< รายชื่อสมัคร ม.4 >>>  

  

  โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

  รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2566

  หลักฐานประกอบการสมัคร
  1.รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว
  2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3.ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

  ช่องทางการรับสมัคร

  1. สมัครที่โรงเรียน : ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3  เวลา 8.30-16.00

  2. สมัครออนไลน์ (แนบไฟล์เอกสารการรับสมัคร และส่งฉบับจริงในวันมอบตัว)