::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูต่างชาติ Native English teacher)

โรงเรียนกำแพง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) Kamphaeng School is currently looking for Native English Teacher. Apply in person on the 8th-14th of October 2021

Kamphaeng School Announces : Kamphaeng School is currently looking for 1 Native English Teacher

Apply in person on the 8th-14th of October 2021,  in office time ;Monday to  Sunday at School’s office, 2nd Building, Kamphaeng School, Tambon Samrong, Uthumphonphisai District, Si Sa Ket, 33120 

6 กันยายน 2564 ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ คำแก่น เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

06 กันยายน 2564 โรงเรียนกำแพง นำโดยท่านประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และพี่น้องชาวม่วง-เหลือง ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ คำแก่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ด้วยความยินดียิ่ง
 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล ในการมอบที่ดินให้กับโรงเรียนกำแพง

10 กันยายน 2564 นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงและคณะผู้บริหารโรงเรียนกำแพง ได้รับมอบที่ดินจาก คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล จำนวน 18 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับทิศใต้ของโรงเรียน มอบให้โรงเรียนกำแพง โดยมีคุณสวย แซ่อึ้ง คุณภราดร ศรปัญญา เป็นพยานในการมอบที่ดินแปลงดังกล่าว โรงเรียนกำแพงขอกราบขอบพระคุณ คุณดวงแก้ว แซ่เจ็ง และครอบครัวเจ็งตระกูล เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 

นักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในหัวข้อ "นำพาชาติพ้นวิกฤต จากภัยยาเสพติดในยุคออนไลน์" จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3(ปปส.ภ.3)ร่วมกับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 3(ศอ.ปส.ย.ภ.3)

  • ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กฤตยา บึงไกร ชั้น ม.3/9
  • ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส. จารุวรรณ อุ้ยเลิศ ชั้น ม.5/3
  • โดยการฝึกซ้อมของคุณครูกัญจน์ณัฏฐ์ อัครชาติ

และนักเรียนจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาค ต่อไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยค่ะ

 

 

 

 คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โรงเรียนกำแพง