July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 5 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.1
  • 6 ก.ค.  ค่ายคุณธรรม ม.4
  • 10 ก.ค. เสวนา "สภากาแฟ" , เปิดศูนย์การเรียนรู้ครบรอบ 60 ปี รร.กำแพง
  • 14 ก.ค. ประชุมผู้ปกครอง
  • 24-26 ก.ค. สอบกลางภาค
::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง กำหนดการประชุมเป็นดังนี้

  

 

 

10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกำแพง เปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรตืผู้มาร่วมกิจกรรมเสวนา “สภากาแฟ” ณ อาคาร 7 โรงเรียนกำแพง โดยมีท่านนายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม สภากาแฟ และร่วมพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมฉลอง 60 ปี โรงเรียนกำแพง โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร อาษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพง ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ม.1  และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง โดยท่านผอ.สมพร อาษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 

7 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมการอ่านฟังเสียง ชั้นมัธยมศึกษา ในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น ในโครงการ "ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ซึ่งจัดโดยธนาคารธนชาติ เพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2561

ผลการแข่งขัน นางสาวโยยศวดี แสนเมืองชิน นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านฟังเสียง ประเภทนักเรียนหญิง ระดับ ม.4-6 ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป ส่วนผลการแข่งขันของนักเรียนี่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นายชินวัฒน์ อรัญทม. ได้ลำดับที่ 9 เด็กชายจักรพรรณ์ ห้วยจันทร์ ได้ลำดับที่ 13 เด็กหญิงเกศศิรินทร์ พิมพ์นนท์ ได้ลำดับที่ 69 โดยครูผู้ฝึกสอนคือนางสาวนันทิยา. จิตตะโคตร์ และ นางอุบลวรรณ พวงอก ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

โรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกำแพง ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนกำแพง ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ชมภาพกิจกรรมสวยๆ คลิกที่นี่ ค่ะ