::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

โรงเรียนกำแพง ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 คือ นายชิณวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และจะรับการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นี้  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้ารับการประเมินด้วยค่ะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน 172 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน 172 ชุด

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกำแพงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันห้องสมุด

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกำแพงจะจัดกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมวันห้องสมุด รายละเอียดดังนี้

 

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนกำแพง จัดงานวันแม่แห้งชาติในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกำแพง โดยจะมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวที กิจกรรมบนเวที กิจกรรมออกร้านโดยระดับชั้น ม.6 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

 

-งานห้องสมุดโรงเรียนกำแพงขอเชิญร่วมกิจกรรมวันห้องสมุด ซึ่งนักเรียนจะร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะต่างๆ ุณ ห้องสมุดโรงเรียนกำแพง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 9.00น. เป็นต้นไป

 

16 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนกำแพงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมออกร้าน กิจกรรมบนเวที การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ อาคาร 7 โรงเรียนกำแพง 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์เริ่มแข่งขันตั้งแต่ 6 - 16 สิงหาคม 2562 นักเรียนที่ต้องการร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาคาร 7 

ร่าง TOR/ประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวน 172 เครื่อง

ด้วยโรงเรียนกำแพง สพม.28 จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน และได้ประกาศร่าง TOR / ร่างประกาศประกวดราคา ในการประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐ(e-GP) http://www.gprocurement.go.th เพื่อรับการประชาพิจารณ์ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดร่าง TOR ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือดาวน์โหลดรายละเอียดโดย  คลิกที่นี่ 

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28