::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด รับสมัครวันนี้ - 31 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รับสมัครพนักงานทำวามสะอาด

 

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

 

 

โรงเรียนกำแพง รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2567

โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9-13 มีนาคม2567 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 (อาคารสีชมพู) รายละเอียดดังนี้

 

 

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนกำแพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 

 

 

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำแพง  
สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีกำหนดการและปฏิทินกิจกรรมการศึกษาดังนี้