::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 กันยายน 2563 กิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน 
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย 
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย 
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง 

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน 
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง 
พัฒนาโรงเรียนเราให้ยืนยง 
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย 

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า 
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ 
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย 
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน 

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง 
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน 
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน 
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

ขอขอบคุณ กลอนวันเกิด โดยคุณ doohub จาก toursisaket.com

 

ทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมในโครงการ "โรงเรียนศีลห้า"

โรงเรียนกำแพง โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทึกสัปดาห์ (ทุกเช้าวันศุกร์)  โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน (นักเรียนหมุนเวียนร่วมกิจกรรมระดับชั้นละสัปดาห์) 

ในสัปดาห์นี้เป็นการทำบุญตักบาตรของครูและนักเรียน ในระดับชั้น ม.5 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง นายวิเชียร บุญมาก รองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านสำโรง จำนวน 3 รูป พร้อมถวายปัจจัย หลังจากทำบุญตักบาตรยังได้นำอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคแบ่งปันไปนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงอีกด้วย

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ 29-30  สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รร.กำแพงโดยฝ่ายกิจการนักเรียน "ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE" ซึ่งเป็นการอบรมแกนนำนักเรียนของแต่ละชั้น ชั้นละ 2 คน เพื่อให้ความรู้และเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกจากสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และวิทยากรแกนนำโครงการ To be Number One จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ---> คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมการอบรมโครงการ​ Coaching team​ โรงเรียนคุณ​ธรรม​ สพฐ.

ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รร.กำแพงโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดอบรมโครงการ Coaching team "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ซึ่งเป็นการอบรมแกนนำนักเรียนของแต่ละชั้นเพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรม โดยผู้เข้าอบรมได้แก่ตัวแทนนักเรียนห้องละ 5 คน ในกิจกรรมนี้ได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากรร.มัธยมบักดองวิทยาและรร.บึงมะลูวิทยา มาให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนในลักษณะการจัดทำโครงงานคุณธรรมของชั้นเรียน มุ่งหวังให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม มีความสุจริต ดยตัวแทนได้คิดโครงงานและนำเสนอครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการในชั้นเรียนต่อไป

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2563

         

          28 สิงหาคม 2563โรงเรียนกำแพงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มอบทุนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
          เงินทุนการศึกษาเป็นเงินที่ได้รับความอนุเคราะห์จากเงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียน กองทุนผอ.สุทัศน์ รัตนา, กองทุน ผอ.สิทธิศักดิ์ สุมณฑา, ทุนจาก ผอ.สมชัย เย็นสมุทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง, ทุนจาก ผอ.สมพร อาษา, ทุนจากบุคลากรเก่า บุคลากรปัจจุบัน ทุนจากศิษย์เก่า, และทุนจากผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และอีกหลายภาคส่วน รายนามดังตารางด้านล่าง

          โรงเรียนกำแพง ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ให้ความกรุณาบริจาคทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ 

รายชื่อผู้บริจาคทุน

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน