::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วคทส.)

โรงเรียนกำแพง โดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี(SMT) โรงเรียนกำแพง เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(วคทส.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนกำแพง กิจกรรมต่างๆดังภาพ

 

 

Pin It