::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::
September 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ปฏิทินกิจกรรมเดือนนี้

  • 3-6 ก.ย. สัปดาห์ห้องสมุด
  • 7-11 ก.ย.  แข่งขันกีฬาสพม.28 , ติว Onet ม.3 ม.6
  • 12 ก.ย.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ครบ 80%
  • 12-19 ก.ย. นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธื์สอบ(เวลาเรียนไม่ครบ 80%)
  • 18 ก.ย. รับการประเมิน สพม.28
  • 21 ก.ย. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
  • 24-26 ก.ย. สอบปลายภาค 1/61
  • 27 ก.ย. - 21 ต.ค. นักเรียนปิดภาคเรียน
  • 22 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน 2/61

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึง ปัจจุบัน

1. นายเคลือบ โกศัลวัตร์ พ.ศ.2501 - 2509

2. นายสุทัศน์ รัตนา พ.ศ.2509 - 2524

3. นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2524 - 2527

4. นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์ พ.ศ.2527 - 2529

5. นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ พ.ศ.2529 - 2535

6. นายสุข มีกุล พ.ศ.2535 - 2541

7. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ.2541 - 2542

8. นายวิชัย จันทร์เทพ พ.ศ.2542 - 2548

9. นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา พ.ศ.2548 - 2553

10. นายไพฑูรย์ พวงยอด พ.ศ.2554 - กันยายน 2556

11. นายไสว  ผาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง  

 

ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงมีคณะผู้บริหาร ดังนี้

นายประชา วงศ์เลิศ               รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง