::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นายนิติศาสตร์ สำราญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0828669790
นางสาวจับจิต พิมพร ครูอัตราจ้าง 0841549094
นายชยพล จันทร์แจ้ง ครู 0860962339
นางสาวรุ้งราวัลย์ พัฒนาจริยา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0897177288
นายเดชา นวลรักษา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0862438306
นายสมศรี ปราศจาก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0872396068
นายโกศัลย์ จุลเหลา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 0833297518
นายสุริยศักดิ์ ขันเลาเนา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 0874484556
นายชัยวัฒน์ พรมลิ ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ 0846647295
นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง ครู อันดับ คศ.1 0877178624
นางสาวปณิตา พัทธสีมา ครู อันดับ คศ.1 0872563231
นายศรเทพ สร้อยสนธิ์ ครูผู้ช่วย 045691536

มุมครู : เผยแพร่ผลงาน

>>> E-office หนังสือราชการออนไลน์ สพม.28